TERMINAI

TERMINAS: ŠVENTA SALA

APIBRĖŽIMAS: Žemės plotas, apsuptas vandens, susijęs su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Daugiausiai paplitusios Rytų Lietuvoje, neretai ten pat užfiksuota kitų archeologijos paminklų (pvz., įvairaus laikotarpio gyvenamųjų vietų). Atskirą salų grupę sudaro šventi kalnai, kurie, užtvenkus šalia jų buvusią upę ar upes, pavirto salomis (pvz., Reizgių Alkos kalnas, Šiaulių r.; Paežerių Koplyčkalnis, Pakruojo r.).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ | ŠVENTAS KALNAS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠVENTIEJI VANDENYS

ATITIKMENYS:
angl. Sacred island
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 84–86; Island. Iš National Monument Records. Monument Type Tesaurus [interaktyvus]. English Heritage. [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 25 d.]. Prieiga per internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/i/82821.htm; VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 10–11.

vok. Heilige Insel

Leidinio aprašas, P. 109

rus. Священный остров

Leidinio aprašas, P. 283

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 33–34

PAVYZDYS:
Alko sala Vidinksto ežere (Utenos r.).

PASTABOS: Salos (daugiausiai ežerų) retai viršija 1–2 ha plotą, paprastai būna neaukštos.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal