TERMINAI

TERMINAS: ŠVENTA PELKĖ

APIBRĖŽIMAS: Klampi, dažnai durpinga stovinčio vandens vieta, susijusi su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Įvairaus dydžio, skirstomos į žemapelkes ir aukštapelkes. Paplitusios visoje Lietuvoje, neretai aptinkamos kompleksuose su laidojimo paminklais bei šventais ežerais, balomis, upeliais. Dalis šventų pelkių turi sakralinius pavadinimus, kai kuriose iš jų rasta archeologinių radinių, sakralinių lobių.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ | ŠVENTIEJI VANDENYS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠVENTAS EŽERAS
ŠVENTA BALA

SINONIMIJA:
LIŪNAS Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 1993, p. 372, 640 (3 leid.).

RAISTAS Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 1993, p. 372, 640 (3 leid.).

ATITIKMENYS:
angl. Sacred wetland
DARVILL, T. Oxford Concise Dictionary of Archaeology. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 51; Wetland. Iš Art and Atrchitecture Thesaurus On Line [interaktyvus]. The J. Paul Getty Trust, USA, 2000. [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 19 d.]. Prieiga per internetą: http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=wetland&logic=AND¬e=&english=N&prev_page=1&subjectid=300008899.

angl. Sacred bog
VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 41–42.

angl. Sacred swamp

Leidinio aprašas, P. 263

vok. Moor

Leidinio aprašas, P. 33

vok. Sumpf

Leidinio aprašas, P. 33

vok. Mooropferplatz
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 42.

rus. Священное болото

Leidinio aprašas, P. 285

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 151–157

PAVYZDYS:
Šliktinės pelkės (Skuodo r.).

ILIUSTRACIJA: Klevėnų (Šventabačkės) pelkė, vadinama Šventabačke (Anykščių r.) [VIDEO]

ILIUSTRACIJA: Gudės Lauko lobio radimvietė (Anykščių r.)

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal