TERMINAI

TERMINAS: ŠVENTAS ŠALTINIS

APIBRĖŽIMAS: Iš žemės trykštanti natūrali vandens versmė, susijusi su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šaltiniai – viena gausiausių šventviečių rūšių visoje Lietuvoje, dažnai aptinkami kompleksuose su piliakalniais, gyvenvietėmis, šventais kalnais, akmenimis. Nepaprastomis šaltinių vandens gydomosiomis savybėmis neretai tikima iki šiol. Baltų religijoje ir mitologijoje ypatingą vaidmenį vaidina rytų kryptimi („prieš Saulę”) tekantys šaltiniai. Dažniausiai šaltiniai trykšta upių, ežerų, pelkių pakrantėse, todėl jų pratakai retai ilgesni kaip 100–200 m ilgio. Šaltinių vanduo teka į minėtus vandens telkinius. Kartais šventomis laikomos ir upių versmės; virš šventų šaltinių įrengiami šuliniai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ | ŠVENTIEJI VANDENYS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠVENTA UPĖ
ŠULINYS

SINONIMIJA:
VERSMĖ Lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. V. Vitkauskas. Vilnius, 1997, t. 18, p. 802.

ATITIKMENYS:
angl. Sacred spring
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 39–41; SŁUPECKI, L. P. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszaw: IAE, 1994, p. 163–165; VAITKEVIČIUS, V. Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003, p. 263; VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 45–46.

angl. Holy well
Holy well. Iš National Monument Records. Monument Type Tesaurus [interaktyvus]. English Heritage. [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 25 d.]. Prieiga per internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/h/70203.htm; SIMPSON, J.; ir ROUD, S. A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 385–386; Holy well. Iš Art and Atrchitecture Thesaurus On Line [interaktyvus]. The J. Paul Getty Trust, USA, 2000. [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 19 d.]. Prieiga per internetą: http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=holy+well&logic=AND¬e=&english=N&prev_page=1&subjectid=300007638; BORD, J.; ir BORD, C. Earth Rites. Fertility Practices in Pre-Industrial Britain. London: Granada, 1982, p. 93.

angl. Sacred stream
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 41; BORD, J.; ir BORD, C. Earth Rites. Fertility Practices in Pre-Industrial Britain. London: Granada, 1982, p. 95.

angl. Sacred well
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 41; BORD, J.; ir BORD, C. Earth Rites. Fertility Practices in Pre-Industrial Britain. London: Granada, 1982, p. 95

angl. Holy spring
VALK, H. Christianisation in Estonia: A Process of Dual-Faith and Syncretism. Iš: The Cross Goes North. Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300–1300. Woodbridge: York Medieval Press, 2003, p. 573.

angl. Healing well
SIMPSON, J.; ir ROUD, S. A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 385, 393–394.

angl. Wishing well
SIMPSON, J.; ir ROUD, S. A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 385, 393–394.

vok. Heilige Quelle
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 11, 44.

vok. Opferquelle
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 11, 44.

rus. Cвященный родник
ПАНЧЕНКО, А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. Санкт-Петербург, 1998, с. 12.

rus. Kлюч-родник
РЫБАКОВ, Б. А. Язычество древней Руси. Москва, 1987, c. 121.

rus. Cвещенный источник
РУСАНОВА, И. П.; ir ТИМОЩУК, Б. А. Языческие святилища древних славян. Москва, 1993, с. 63.

lat. Svētavots

Leidinio aprašas, P. 65

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 168–175

PAVYZDYS:
Savičiūnų šaltinis (Zarasų r.), Ugionių šaltinis (Raseinių r.), Užpalių Krokulės šaltinis (Utenos r.).

ILIUSTRACIJA: Elniakampio šventas šaltinis (Vilniaus r.)

ILIUSTRACIJA: Kavarsko Šv. Jono šaltinis (Anykščių r.)

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal