TERMINAI

TERMINAS: MITOLOGIJA

APIBRĖŽIMAS: Pasaulio, jo reiškinių ir žmogaus atsiradimo samprata.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pasaulio, jo reiškinių ir žmogaus atsiradimo samprata. Tačiau nėra griežtos ribos tarp mito ir kitų sakytinės kūrybos tipų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | RELIGIJA | RELIGINIAI TIKĖJIMAI
ETNOLOGIJA | RELIGIJA | RELIGINIAI TIKĖJIMAI

SINONIMIJA:
KOSMOGONIJA MURDOCK, G. P. et al. Outline of Cultural Materials. New Haven: Human Relations Area Files Press, 1982, p. 145.

ATITIKMENYS:
ang. Mythology
MURDOCK, G. P. et al. Outline of Cultural Materials. New Haven: Human Relations Area Files Press, 1982, p. 145.

vok. Mythologie
ERICH, O. A., BEITL, R. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1996, S. 583–584.

rus. Mifologia
LUGOVOI, K. V. Kosmogonicheskie, antropogonicheskie i eskhatologicheskie motivy v Nartovskom epose karagajevcev i balkarcev, Etnograficheskoe obozrenie. 2003, 6, s. 57–69.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Danguolė Svidinskaitė 2005-12-29 svidinskaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Danguolė Svidinskaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal