TERMINAI

TERMINAS: KŪRYBOS IŠTAKOS IR ŠALTINIAI

APIBRĖŽIMAS: Liaudies kūrybos (t. y. proceso, kuriame gimsta meno objektai ar reiškiniai) ištakomis dar Paulius Galaunė laikė estetinį, ritminį ir mistinį pradus; kita vertus, į meno kūrinį galime pažvelgti kaip į socialinės veiklos metaforą.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Liaudies kūrybos (t. y. proceso, kuriame gimsta meno objektai ar reiškiniai) ištakomis dar Paulius Galaunė laikė estetinį, ritminį ir mistinį pradus; kita vertus, į meno kūrinį galime pažvelgti kaip į socialinės veiklos metaforą.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO SAMPRATOS
ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO SAMPRATOS

SINONIMIJA:
KŪRYBOS IMPULSAI IR PASKATOS SAVONIAKAITĖ, V. Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002.

ATITIKMENYS:
ang. Sources and inspirations of creativity
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.

TERMINO ŠALTINIAI:
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 11.

SAVONIAKAITĖ, V. Lietuvybės simbolių perteikimai, Lituanistica, Nr. 2(50), Vilnius: Lietuvos mokslo akademijos leidykla, 2002, p. 39–48.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-04 savoniakaitė@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal