TERMINAI

TERMINAS: INDIVIDAI IR TRADICIJOS

APIBRĖŽIMAS: Kūryboje yra tarpusavio įsipareigojimo saitai vien tarp tų, kurie bendradarbiauja kuriant ar atkuriant meno kūrinį (tačiau tai galėtų būti ir visa žmonija, užsiėmusi globalinės civilzacijos kūrimu), ir tik tol, kol jie bendradarbiauja.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kūryboje yra tarpusavio įsipareigojimo saitai vien tarp tų, kurie bendradarbiauja kuriant ar atkuriant meno kūrinį (tačiau tai galėtų būti ir visa žmonija, užsiėmusi globalinės civilzacijos kūrimu), ir tik tol, kol jie bendradarbiauja.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO SAMPRATOS
ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO SAMPRATOS

SINONIMIJA:
DARBAS IR KŪRYBA SAVONIAKAITĖ, V. Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002.

ATITIKMENYS:
ang. Individuals and traditions
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.

rus. Individy i traditsii
LYBERIS, A. Lietuvių – rusų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1988, p. 299, 833.

vok. Individuen und Traditionen
D. Svidinskaitės vertimas

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIS, V. Civilizacijų analizė. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 210.

READ, H. Trumpa moderniosios tapybos istorija. Vilnius: Vaga, 1994, p. 98.

PASTABOS: Kaimo audėjų nuomone, tie senieji audinių raštai, kuriuos jos savaip pakartojo, yra jų asmeninės kūrybos vaisius. Profesionalūs menininkai mažai perdirbtus liaudies meno motyvus naudoja šiuolaikiniuose kūriniuose. Tai asocijuojasi su moderniosios tapybos tyrinėtojo Herberto Reado teiginiu, jog „gali būti, kad būtent atsitiktinume slypi archetipiškumas”.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-04 savoniakaitė@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal