TERMINAI

TERMINAS: GRAFIKA

APIBRĖŽIMAS: Braižymo, rašymo ir piešimo menas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pirmuosius raižinius medyje lietuviai pažino iš pirmųjų spausdintų knygų, tačiau jie nebuvo liaudies raižinių prototipais, įtakos liaudiškajai kūrybai darė Vokietijos, Lenkijos meistrų raižiniai varyje. Manoma, kad Lietuvoje medžio raižiniai atsirado XVIII a. pradžioje, jais puošė dūmines pirkias. Jie buvo religinio, moralinio turinio, platino vyskupo M. Valančiaus blaivybės idėjas ir priminė drožtines šventųjų statulėles. Vėliau juos išstūmė iš Tilžės vežama litografija. Liaudies raižinių centrai buvo Žemaitijoje, o autoriai – daugiausiai paprasti bažnytkaimių „škaplierininkai“, storais kontūrais, gyvomis dekoratyviomis spalvomis vaizdavę stilizuotą gamtą, šventuosius.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO KŪRINIAI
ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO KŪRINIAI

SINONIMIJA:
Piešti, raižyti atspaudai TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, p. 184.

ATITIKMENYS:
ang. Graphics
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.


rus. Grafika
LYBERIS, A. Lietuvių – rusų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1988, p.200.

vok. Graphik
WAHRIG, G. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, München: Verlagsgruppe Bertelsmann, 1991, S. 580.

TERMINO ŠALTINIAI:
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 181.

GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 244–249.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-04 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal