TERMINAI

TERMINAS: DIALOGAI

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | RETORINĖS RAIŠKOS TAUTOSAKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
ŽAIDIMŲ DIALOGAI
VAIDINIMŲ DIALOGAI
APEIGŲ DIALOGAI

PASTABOS:

Atgal