TERMINAI

TERMINAS: ATVIRKŠTINĖ KALBA

APIBRĖŽIMAS: Atvirkštinė kalba – toks kalbos žaidimas, kai kalbant skiemenys sukeičiami vietomis arba kai prieš kiekvieną skiemenį kartojamas tas pats papildomas garsų junginys.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Tekstai nėra pastovūs, galbūt tik galima manyti, jog atvirkštinei kalbai sukurti vartojami tie patys garsų deriniai (pvz., skiemenys kir, ker, ver). Savo garsine išraiška atvirkštinė kalba gerokai primena greitakalbes.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos žaidimai

SUSIJĘ TERMINAI:
GREITAKALBĖS

SINONIMIJA:
kalba „per raidę“ JABLONSKIS, I. Budrių kaimas. Iš : Lietuvių etnografijos šaltiniai. Red. V. Milius. Vilnius, 1993, t. 2, p. 133.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Juokavimai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 56–57.

PAVYZDYS:
Tu kur karva gaišęspra? (Kur tu vakar buvai pragaišęs?).
LTR 3378(358).

PAVYZDYS:
Kerbėkergo kerkiškerkis kerper kerdirkervokerną, kernuokergas, kerbe keržiukerpokerno (Bėgo kiškis per dirvoną, nuogas, be žiupono).
LMD I 583(16).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal