TERMINAI

TERMINAS: REKLAMOS

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | RETORINĖS RAIŠKOS TAUTOSAKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
PREKIŲ GYRIMAI
REKLAMŲ PARODIJOS

PASTABOS:

Atgal