TERMINAI

TERMINAS: PREKIŲ GYRIMAI

APIBRĖŽIMAS: Prekių gyrimai – tai kartais trumpos, kartais ilgesnės reklaminės kalbos, anuomet sakytos turguose ir mugėse privilioti pirkėjui ir įsiūlyti prekei.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Prekių gyrimų įtaigumui sustiprinti pasitelkiamas humoras, vartojamos retorinės priemonės (ryškūs kreipiniai, pakartojimai ir pan.), pasitaiko ir eilėdaros pradų: garsų sąskambių, atskirų žodžių rimavimo, ritmingų frazių.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | RETORINĖS RAIŠKOS TAUTOSAKA | REKLAMOS
FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | RETORINĖS RAIŠKOS TAUTOSAKA | REKLAMOS

SUSIJĘ TERMINAI:
UŽŠAUKIMAI

ATITIKMENYS:
angl. street cries
EMRICH, D. Street cries. Iš: EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 241–256.

rus. крик
МУРАВЬЕВ, Владимир. Московские слова и словечки. Происхождение московских пословиц, поговорок, печений, песен, топонимика московских улиц, площадей и переулков. Москва, 1999, p. 393.
БОГАТЫРЕВ, П. Г. Выкрики пазносчиков и бродячих ремесленников – знаки рекламы. Симпозиум по структурному изучениу знаковых систем. Тезисы докладов. Москва, 1962, c. 39.

rus. выкрик
МУРАВЬЕВ, Владимир. Московские слова и словечки. Происхождение московских пословиц, поговорок, печений, песен, топонимика московских улиц, площадей и переулков. Москва, 1999, p. 393.
БОГАТЫРЕВ, П. Г. Выкрики пазносчиков и бродячих ремесленников – знаки рекламы. Симпозиум по структурному изучениу знаковых систем. Тезисы докладов. Москва, 1962, c. 39.

TERMINO ŠALTINIAI:
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Prekių gyrimai. Užšaukimai. Piemenų šūksniai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 60–64.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 114.

PAVYZDYS:
Žuvies pardavėjai šaukdavo:
Kam žuvelių?! Kam šimtą, kam pusę? Iš marelių pagautos, neseniai vendzytos. Kam duot, kam suvyniot?
LTR 3786(146). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5. Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 879.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal