TERMINAI

TERMINAS: UŽŠAUKIMAI

APIBRĖŽIMAS: Tai improvizacinio pobūdžio žodiniai skelbimai, kuriais buvo pranešama apie turgus bei prekymečius, taip pat skelbiamos privačios žinios.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Užšaukimai pagal savo funkciją atitiktų dabartinius rašytinius skelbimus. Užšaukimų įžanginėms kalboms būdingi šmaikštūs posakiai, pastebimi liaudies poetinės kūrybos pradai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | RETORINĖS RAIŠKOS TAUTOSAKA | SKELBIMAI

SUSIJĘ TERMINAI:
PREKIŲ GYRIMAI

ATITIKMENYS:
rus. крик
МУРАВЬЕВ, Владимир. Московские слова и словечки. Происхождение московских пословиц, поговорок, печений, песен, топонимика московских улиц, площадей и переулков. Москва, 1999, c. 393.
БОГАТЫРЕВ, П. Г. Выкрики пазносчиков и бродячих ремесленников – знаки рекламы. Симпозиум по структурному изучениу знаковых систем. Тезисы докладов. Москва, 1962, c. 39.

rus. выкрик
МУРАВЬЕВ, Владимир. Московские слова и словечки. Происхождение московских пословиц, поговорок, печений, песен, топонимика московских улиц, площадей и переулков. Москва, 1999, c. 393.
БОГАТЫРЕВ, П. Г. Выкрики пазносчиков и бродячих ремесленников – знаки рекламы. Симпозиум по структурному изучениу знаковых систем. Тезисы докладов. Москва, 1962, c. 39.

street cries
EMRICH, D. Street cries. Iš: EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 241–256.

TERMINO ŠALTINIAI:
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Prekių gyrimai. Užšaukimai. Piemenų šūksniai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 60–64.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 114.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal