TERMINAI

TERMINAS: INSTRUMENTINĖS SUTARTINĖS

APIBRĖŽIMAS: Instrumentinės sutartinės – lietuvių instrumentinės polifonijos žanras, turintis vokalines versijas (kitaip nei grynai instrumentinė skudučių ir ragų polifoninė muzika, pasak A. Sabaliausko ir S. Paliulio, – specialūs skudučių ir ragų kūriniai).

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Sutartinės tradiciškai atliekamos kanklėmis, skudučiais, lamzdeliais, retai – ir kitais instrumentais.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI
FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal faktūrą | DAUGIABALSĖ FAKTŪRA | POLIFONIJA

SUSIJĘ TERMINAI:
SKUDUČIŲ IR RAGŲ POLIFONINĖ MUZIKA
ŠOKAMOSIOS SUTARTINĖS
SUTARTINĖS

SINONIMIJA:
giesmės (skudučiuojamos) SABALIAUSKAS, A. Sutartines ir musu muzikos inrankiai. Iš Dirva-Žinynas. Shenandoah, 1904, Nr. 4, p. 25–39.


sutartinės ŠIMONYTĖ-ŽARSKIENĖ, R. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 68.

TERMINO ŠALTINIAI:
ŠIMONYTĖ-ŽARSKIENĖ, R. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 67–68.

PAVYZDYS:
Du žaliūs berželiai.
Skudučiais atliko Kostas Burbulis, 48 m., gim. Šimpeliškių k., Biržų aps. ir vls., gyv. Biržuose, ir Paulė Reinatienė-Burbulytė, 44 m., gyv. Šimpeliškių k., Biržų vls. Įr. 1937; ml. šfr. Jadvyga Čiurlionytė 1937, Rūta Žarskienė 2003.
Iš: Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, nr. 11, p. 117–118.

PASTABOS: Termino autorius, ko gero, Zenonas Slaviūnas, nors jis taip vadino visą instrumentinę polifoninę (skudučių, ragų) muziką ir ją kildino iš giedamųjų sutartinių.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal