TERMINAI

TERMINAS: INSTRUMENTINIO FOLKLORO SMULKIEJI ŽANRAI

APIBRĖŽIMAS: Instrumentiniai smulkieji žanrai – tai smulkios, dažnai laisvos, astrofinės formos kūrinėliai (garsų pamėgdžiojimai, signalai, tirliavimai, oliavimai, raliavimai, ridavimai, improvizacijos ir pan.), kurių pateikėjai nelaiko muzikos kūriniais.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
INSTRUMENTU ATLIEKAMI GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI
INSTRUMENTU ATLIEKAMI RALIAVIMAI
INSTRUMENTU ATLIEKAMI OLIAVIMAI
IMPROVIZACIJOS
SIGNALAI
TIRLIAVIMAI

TERMINO ŠALTINIAI:

2003 metais Lietuvių muzikos akademijoje kuriant muzikinio folkloro duomenų bazės žanrinį skirstymą šį terminą pasiūlė etnomuzikologės Laima Burkšaitienė ir Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, joms pritarė kiti pasitarime dalyvavę etnomuzikologai, taip pat ir instrumentologai.

ILIUSTRACIJA: Žemaitijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, nr. 13, p. 46.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal