TERMINAI

TERMINAS: IMPROVIZACIJOS

APIBRĖŽIMAS: Improvizacija (plg. it. improvvisazione < lot. improviso „netikėtai, staiga“, muzikinio kūrinio kūrimas atlikimo metu, tam iš anksto nepasiruošus) – smulkusis lietuvių instrumentinio folkloro žanras, dažniausiai neturintis pavadinimo (panašiai kaip ir tirliavimas), kartais atliekamas spontaniškai (lyg prasigrojimas prieš kūrinį arba pagrojimas tarp kelių kūrinių), pasižymintis laisva forma ir metroritmika. Improvizacijoms būdingos melizmos, greitas tempas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
KIRDIENĖ, G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 202.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI | INSTRUMENTINIO FOLKLORO SMULKIEJI ŽANRAI

SUSIJĘ TERMINAI:
TIRLIAVIMAI

SINONIMIJA:
improvizacinė melodija BALTRĖNIENĖ, M.; APANAVIČIUS, R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius: Mintis, 1991, p. 94, 112.


improvizacinio pobūdžio melodija BALTRĖNIENĖ, M.; APANAVIČIUS, R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius: Mintis, 1991, p. 88.

TERMINO ŠALTINIAI:
Pasiūlyta 2003 m. kuriant Lietuvos muzikos akademijos muzikinio folkloro duomenų bazę.

PAVYZDYS:
Be pavadinimo.
Lumzdeliu pagrojo Stasys Paliulis, g. 1902 m. Savučių vnk., Vabalninko vls. Užr. 1936-12-22; LTRF pl. 531(1, 2). Iš: Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai. Sudarė ir paruošė S. Paliulis.
Publikacija, turinti garso įrašą. Kūrinėlį galima būtų priskirti ir tirliavimams.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal