TERMINAI

TERMINAS: KOKYBINIS BŪDVARDIS

APIBRĖŽIMAS: Būdvardis, kuris rodo daiktų ypatybę pačia savo leksine reikšme, tiesiogiai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Prie kokybinių būdvardžių priklauso beveik visi būdvardžiai su galūnėmis -(i)as, -(i)a; -us, -i, pvz.: geras, -a, žalias, -ia, laimingas, -a; gražus, -i. Iš kokybinių būdvardžių daromos: a) laipsnių formos (geresnis, -ė, geriausias, -ia); b) įvardžiuotinės formos (gerasis, -oji); c) prieveiksmiai su priesaga -(i)ai (gerai, gražiai); d) bevardės giminės formos (sena, gražu); e) ypatybių pavadinimai su priesaga -umas (gražumas); f) mažybiniai ir tam tikrą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai su priesaga -okas, -a ir priešdėliais apy-, po- (mažutis, -ė, mažokas, -a, apymažis, -ė, pomažis, -ė). Kokybiniai būdvardžiai gali prisijungti priklausomų žodžių (labai geras, nepaprastai drąsus).

AUKŠTESNI LYGMENYS: KALBOTYRA | MORFOLOGIJA | KALBOS DALIS | SAVARANKIŠKOSIOS KALBOS DALYS | ĮVARDIJAMOSIOS KALBOS DALYS | BŪDVARDIS | pagal reikšmę
KALBOTYRA | MORFOLOGIJA | KALBOS DALIS | SAVARANKIŠKOSIOS KALBOS DALYS | ĮVARDIJAMOSIOS KALBOS DALYS | BŪDVARDIS

SUSIJĘ TERMINAI:
SANTYKINIS BŪDVARDIS

ATITIKMENYS:
rus. качественное прилагательное
, P. 106, Nr. -

ang. qualitative adjective
, P. 106, Nr. -

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 106

Leidinio aprašas, P. 177

PAVYZDYS:
geras, žalias, laimingas, gražus; geresnis, geriausias; gerasis; gerai, gražiai;
sena, gražu; gražumas; mažutis, mažokas, apymažis, pomažis Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / V. Ambrazas, K. Garšva, A. Girdenis, E. Jakaitienė, P. Kniūkšta ir kt. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. – 743 p.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Robertas Stunžinas 2006-06-22

Atgal