TERMINAI

TERMINAS: PALYGINIMAS

APIBRĖŽIMAS: Stiliaus figūra, kurios pamatą sudaro kalbamųjų dalykų sugretinimas su kitais pagal bendrą požymį.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Stiliaus figūra, kurios pamatą sudaro kalbamųjų dalykų sugretinimas su kitais pagal bendrą požymį: Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė / Per pasaulį keliauja žmogus (B. Brazdžionis); Ilgas kaip smilga. Palyginimas plačiai vartojamas beveik visuose funkciniuose kalbos stiliuose. Pagal vaizdingumą, iš dalies ir reikšmės pobūdį (perkeltinė ir tiesioginė) skiriami meniniai ir dalykiniai palyginimai, plg.: Nuo Prūsų šalies / Kaip sparnai debesies / Padangėmis raitosi dūmai (Maironis) ir Drakonas skraiduolis gali išskėsti savo ilgus šonkaulius su plačiomis odos plėvėmis kaip sparnus.

AUKŠTESNI LYGMENYS: KALBOTYRA | STILISTIKA | STILIAUS FIGŪROS | SEMANTINĖS STILIAUS FIGŪROS | TROPAI

SUSIJĘ TERMINAI:
PALYGINIMAI

ATITIKMENYS:
ang. simile


rus. сравнение

PASTABOS:

©: Adaptavimas, Kazimieras Gaivenis

©: Adaptavimas, Stasys Keinys

Atgal