TERMINAI

TERMINAS: Inkunabulas

APIBRĖŽIMAS: (lot. Incunabula – lopšys, vystyklai) – ankstyviausio spaudos laikotarpio knyga nuo pirmųjų Johanno Gutenbergo spaudos darbų (apie 1446) iki 1501 01 01.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Knygų spausdininmas Europoje plito labai sparčiai. 15 a. 2 p. skirtingu laiku veikė 1099 spaustuvės 246 miestuose. Iš viso buvo išspausdinta apie 40 000 pavadinimų inkunabulų 12–15 mln. egz. tiražu. Inkunabulai buvo panašūs į rankraštines knygas: jų tekstas buvo be pastraipų, naudota daug trumpinimų, iš naujos eilutės spausdinti tik svarbiausi skyriai, tekstas buvo spausdinamas dviem skiltimis, iliustracijas piešdavo iliuminatoriai, nebuvo antraštinių lapų (spausdinimo duomenys nurodyti kolofone). Į Lietuvą pirmieji inkunabulai pateko dar 15 a. Šiuo metu Lietuvoje jų yra apie 460, daugiau kaip pusė jų išleista Vokietijoje, 109 – Italijoje, didžiąją dalį sudaro religinio turinio inkunabulai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ISTORIJA | KULTŪRA | Dvasinė kultūra | Raštija | Spausdintas raštas | Knygų rinkiniai | Knyga
ISTORIJA | KULTŪRA | Dvasinė kultūra | Raštija | Spausdintas raštas | Knygų rinkiniai | Knyga

SUSIJĘ TERMINAI:
Paleotipas

ATITIKMENYS:
ang. Incunabula
Steihl U. Satzwörterbuch des Buch- und Verlagswesens: Deutsch - Englisch = Dictionary of Book Publishing. With 12000 sample sentences and phrases German - English, München: Verlag Dokumentation, 1977, s. 217.

ang. Incunable, cradle books, fifteeners, early printed books
Steihl U. Satzwörterbuch des Buch- und Verlagswesens: Deutsch - Englisch = Dictionary of Book Publishing. With 12000 sample sentences and phrases German - English, München: Verlag Dokumentation, 1977, s. 217.

vok. Incunabel, Wiegendruck, Frühdruck
Steihl U. Satzwörterbuch des Buch- und Verlagswesens: Deutsch - Englisch = Dictionary of Book Publishing. With 12000 sample sentences and phrases German - English, München: Verlag Dokumentation, 1977, s. 217.

pranc. incunable

TERMINO ŠALTINIAI:
Feigelmanas N. Lietuvos inkunabulai, Vilnius, 1975. Knygotyra: enciklopedinis žodynas, Vilnius: Alma littera, 1997, p. 131; Книга: энциклопедия, Москва: научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 1999, c. 246–248.

ILIUSTRACIJA: Knygotyra: enciklopedinis žodynas, Vilnius: Alma littera, 1997, p. 131.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: 2004-11-17 gita@mail.lt

©: Sukūrimas, Mokslų akademijos biblioteka

Atgal