TERMINAI

TERMINAS: INSTRUMENTU ATLIEKAMOS RAUDOS

APIBRĖŽIMAS: Labai retais atvejais raudojimui buvo pritariama instrumentu. Žinoma vos keletas faktų, kad melodiniais instrumentais buvo grojama kartu su raudotoja (dūdele – per laidotuves, smuiku – per vestuves) arba raudai buvo pritariama kanklėmis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI

SUSIJĘ TERMINAI:
RAUDOS

TERMINO ŠALTINIAI:
APANAVIČIUS, R. Baltų etnoinstrumentologija. „Vydijos“ priedas. Kaunas: Kauno lietuvių tautinės kultūros centras, 1992, p. 45.

KIRDIENĖ, G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 147, 201.


ŽIČKIENĖ, A. Raudojimas vestuvėse su instrumentine muzika. Darbai ir dienos. Etninė muzika. 2001, Nr. 25, p. 127–135.

PAVYZDYS:
Jaunosios rauda prieš jungtuves. Užr. Antanas Baranauskas apie 1858 m. Anykščių apylinkėse.
Sp. KAŠARAUSKAS, A. Litwanika czyli wiadomości o Litwie (rankraštis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje), 1858–1863, p. 131. Bene vienintelis natomis užrašytas instrumentu atliekamos raudos pavyzdys.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal