TERMINAI

TERMINAS: VERPSTUKAS

APIBRĖŽIMAS: Seniausias tekstilės gamybos (verpimo) įrankis, gamintas iš molio, akmens, kaulo, gintaro, labai retai - žalvario.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Verpstuką sudarė medinis, retai gintarinis apvalus kotelis siūlams vynioti su ant galo užmautu 2-6 cm skersmens smagračiu, archeologų vadinamu tiesiog verpstuku. Verpstukai buvo rutulio, suploto rutulio, nupjauto kūgio, cilindro formos, neretai įvariai ornamentuoti. Lietuvoje atsiradę dar neolito laikais, jie labiausiai paplito erų sandūroje ir buvo naudojami iki pat XX a. Verpstukai gaminti vietoje, dalis - importuoti (pvz., šiferiniai verpstukai). Dažniausiai sutinkami I tūkstantmečio po Kr. piliakalniuose ir jų papėdžių gyvenvietėse bei moterų kapuose, kur neretai vietoje verpstukų - darbo įrankių randamos verpstukų miniatiūros.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | DARBO ĮRANKIAI | VERPIMO ĮRANKIAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | DARBO ĮRANKIAI | VERPIMO ĮRANKIAI

SUSIJĘ TERMINAI:
VERPSTĖ

SINONIMIJA:
VERPSTELIS KUNCIENĖ, O. Prekyba. Iš Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje. Vilnius: Mokslas, 1981, t.II, p.61.

SMAGRATIS Lietuvos archeologijos bruožai. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, p.183.

VARPSTELIS VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuviai IX-XII amžiais. Vilnius: Mintis, 1970, p.81.

ATITIKMENYS:
ang. Spindle whorl
SIDRYS, R. A Lithuanian-English Glossary of Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica, 1995, vol. 1, p. 197.

vok. Spinnwirtel
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, 72.

rus. пряслице
GRAUDONIS, J. Arheologijas terminu vardnica. Riga: Zinatne, 1994, 72.

TERMINO ŠALTINIAI:
GRIGALAVIČIENĖ, E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, p.136-137.

MICHELBERTAS, M. Senasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1986, p.168-169.

TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius: Lietuvos pilys, 1996, p. 122-126.

KULIKAUSKAS, P. Užnemunės piliakalniai I-XIII amžiuje. Vilnius: Mokslas, 1982, p.48-51.

VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuošalai. Vilnius: Lietuvos istorijos insitutas, 1997, p.12-18.

PAVYZDYS:
Juodonių piliakalnis, Rokiškio raj.

ILIUSTRACIJA: Prehistoric Lithuania. Archaelogy exposition guide. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2000, p. 101 pav.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal