TERMINAI

TERMINAS: ŠARVAI

APIBRĖŽIMAS: Metaliniai drabužiai, dengiantys įvairias kario ar žirgo vietas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pradžioje buvo naudojami odiniai šarvai, sutvirtinami kaulinėmis, vėliau bronzinėmis plokštelėmis. Geležies amžiuje šarvus imta gaminti iš metalinių žiedelių ir plokštelių.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | EKIPUOTĖ | KARIO EKIPUOTĖ
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | EKIPUOTĖ | KARIO EKIPUOTĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
LENGVIEJI ŠARVAI
PLOKŠTELINIAI ŠARVAI
SUNKIEJI ŠARVAI
ŽIEDINIAI ŠARVAI
ŽVYNELINIAI ŠARVAI

ATITIKMENYS:
ang. Armour
Longman Dictionary of Contemporary English. Edinburg: 2003, p. 67.

vok. Panzer
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 104.

rus. Панирь
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 3.Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Ленинград: 1971, с. 7-21.

rus. броня
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 3.Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Ленинград: 1971, с. 7-21.

TERMINO ŠALTINIAI:
MAŽEIKIENĖ, O. XIV-XIX a. ginklai. Vilnius: LTSR istorijos -etnografijos muziejus, 1979, p. 5-6.

PAVYZDYS:
Šarviniai marškiniai (žr. MAŽEIKIENĖ, O. XIV-XIX a. ginklai. Vilnius: LTSR istorijos -etnografijos muziejaus leidinys, 1979, 1-5 il.).

ILIUSTRACIJA: URBANAVIČIUS, V., URBANAVIČIENĖ, S. Obelių kapinynas. Lietuvos archeologija. Vilnius, 1988, t. 6, 30 pav.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-27

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal