Asmuo Aloyzas Vidugiris

VAIZDAI


1  Kalbininkai Irena Ermanytė ir Aloyzas Vidugiris ekspedicijoje

2  Kalbininko Aloyzo Vidugirio užrašyta kortelė

Atgal