Asmuo Jurgita Ūsaitytė

VAIZDAI


1  2004 metų Salantų ekspedicijos dalyviai prie tanko Viliaus Orvydo sodyboje Gargždelės kaime (Kretingos r.)

2  Jurgita Ūsaitytė įrašo dainas iš Zosės Barysienės, Genės Milaševičienės, Marytės Čižienės Merkinės miestelyje (Varėnos r.)

Atgal