Asmuo Jonas Jaknavičius

VAIZDAI


1  Jono Jaknavičiaus 1647 metų „Ewangelie polskie y litewskie“ titulinis puslapis

Atgal