VAIZDAI

Jonas Basanavičius Lietuvių spaudos parodoje

PAVADINIMAS: Jonas Basanavičius Lietuvių spaudos parodoje

KLASIFIKACIJA: ISTORIJA Kultūros veikėjas, „tautos patriarchas“

KLASIFIKACIJA:

KLASIFIKACIJA:

KLASIFIKACIJA:

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Lietuvių spaudos paroda. Didžioji salė. Pasieniu ant lentynos sukrautos vaikų literatūros knygelės. Sienos iškabinėtos atvirukais su vaizdeliais, plakatais, laiškų lapeliais. Šalip balkono durų sėdi Liet. Mokslo Draugijos pirmininkas d-ras J. Basanavičius

RŪŠIS: FOTONUOTRAUKOS

FIKSAVIMO METAI: iki 1914

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: 1914 m. „Vairo“ iliustracijos

SUSIJĘ ASMENYS: Jonas Basanavičius

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Jonas Basanavičius

Atgal