VAIZDAI

Muzikiniai instrumentai

PAVADINIMAS: Muzikiniai instrumentai

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO KŪRINIAI | MUZIKOS INSTRUMENTAI IR MUZIKAVIMAS

KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | MUZIKOS INSTRUMENTAI (FOLKLORO)

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: 1. Skudučiai Žylių k., Panemunėlio vl., Rokiškio apskr. Ilgis: a ─ 15,5 cm, piūvis ─ 1,9 cm; b ─ 14,8 cm, 1,8 cm; c ─ 11,3 cm, 1,7 cm; d ─ 9,5 cm; 1,6 cm; c ─ 8,5 cm, 1,5 cm (M. Brenšteino rinkinys, Lenkų M. Mylėt. Dr-joje, Vilniuje). 2. Skudučių lupomis pučiamieji galai. 3. Pano fleita (Skaudutas). Pagal Privalovą „Instytut Bielaruskaje kultury. Pracy Katedry Etnografii” 1 t. 1 sąs. 1928 m. 4. Skylėtos švilpynės nuo Vilnijos pasienio. Trumposios dūdelės ilgis ─ 27,5 cm, ilgosios ─ 35,5 cm (Vilniaus Gudų Muziejaus rinkinys). 5. Švilpynių laikymas vamzdžiuojant. Pagal A. Privalovą. 6. Primityvus klarnetas su liežuvėliu (a), išpiautu pačiame švilpynės medyje su rezonatoriumi (b), išsuktu iš luobos. Ištisas ilgis 28,5 cm. Pabradės vl., Vilniaus ─ Trakų apskr. (Vilniaus Univ-to etnograf. muziejus). 10. Votiakų simetrinės kanklės pagal A. Väisänen'ą (Memoire de la Societé Finno ─ Ougrienne 58 t. 306 psl. . 8. (Iš dešinės be nr.), Muzikinis 3 stygų lankas iš lenktos lentelės ir puslės, kaipo rezonatoriaus ir mažo lanko. Lentelės ilgis apie 1,5 m, plotis ─ 9 cm. Pagal A. Bielenšteiną, Holzbauten u. Geräte der Letten, 728 psl.

RŪŠIS: PAVEIKSLAI | pagal pobūdį | ETNOGRAFINIŲ DAIKTŲ PIEŠINIAI

FIKSAVIMO METAI: iki 1941

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vilnius (1. iš M. Brenšteino rinkinio, Lenkų M. Mylėt. Dr-joje; 4. iš Gudų muziejaus rinkinio ir 6. iš Vilniaus Univ-to etnograf. muziejaus).

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas, P. 52

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: 1941 m. žurnalo „Gimtasai kraštas“ iliustracijos

SUSIJĘ VIETOVĖS: Žiliai, k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika 1. Skudučiai iš Žylių k., Panemunėlio val., Rokiškio apskr.

SUSIJĘ VIETOVĖS: Pabradė, sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika 6. Primityvus klarnetas iš Pabradės val., Vilniaus–Trakų apskr.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kanklės (Medeikių k., Biržų r.)

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Dūdorius

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Liaudies muzikos instrumentai (Skurvių k., Šiaulių r.)

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Liaudies muzikos instrumentas smičius

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Liaudies muzikos instrumentas smičius

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Piemenų muzikos instrumentai

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Liaudies muzikos instrumentai

Atgal