VAIZDAI

Upytės kapinyno (Panevėžio r.) kapas 6

PAVADINIMAS: Upytės kapinyno (Panevėžio r.) kapas 6

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPINYNAS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Dvigubas vyro ir moters kapas. Upytė, Naujamiesčio vls., Panevėžio aps., kapas Nr. 6.

RŪŠIS: FOTONUOTRAUKOS

FIKSAVIMO METAI: iki 1943

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Upytė, k., Upytės sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Upytės k., Naujamiesčio val., Panevėžio apskr.

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas, P. 13, Nr. 14

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: 1943 m. žurnalo „Gimtasai kraštas“ iliustracijos

PASTABOS: Moters kapas kairėje ir vyro – dešinėje.

Atgal