VAIZDAI

Tūbausių kapinyno (Kretingos r.) kapai

PAVADINIMAS: Tūbausių kapinyno (Kretingos r.) kapai

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | sudedamosios dalys | kapo dalys | KAPO AKMENŲ KONSTRUKCIJA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PLANIGRAFIJA

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Reketė, Salantų raj Akmenų vainikai

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

RŪŠIS: REPRODUKCIJOS

FIKSUOTOJAS: Vladas Barzdžius

FIKSAVIMO METAI: 1951

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 1194

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas R. Rimantienė, Tubausių kapinynas. In Lietuvos archeologiniai paminklai : Lietuvos pajūrio I−VII a. kapinynai. Vilnius, 1968. P. 187, pav. 8.

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Tūbausių kapinyno (Kretingos r.) tyrimų duomenys

SUSIJĘ ASMENYS: Pranas Baleniūnas 1940 m. vadovavo Tūbausių (Kretingos r.) kapinyno archeologiniams tyrinėjimams.

SUSIJĘ VIETOVĖS: Tūbausiai, k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., Lietuvos Respublika

PASTABOS: Negatyvo (nr. 1194) originalioje antraštėje klaidingai įvardintas kapinyno pavadinimas (Reketės), tikrasis kapinyno pavadinimas (Tūbausių) nustatytas pagal R. Rimantienė, Tubausių kapinynas. In Lietuvos archeologiniai paminklai : Lietuvos pajūrio I−VII a. kapinynai. Vilnius, 1968. P. 187, pav. 8.

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal