VAIZDAI

Kapas 3 Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 1–1

PAVADINIMAS: Kapas 3 Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 1–1

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPAS | ŽMOGAUS KAPAS | pagal laidoseną | GRIAUTINIS KAPAS Vėlyvo laikotarpio suardytas griautinis kapas.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies kalno pietinė papėdė. Palaidojimo liekanos aptiktos 1955 m. pavasarį prie atkastos sienos šiaurinės pusės prieš įėjimą į kalną.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Pranas Kulikauskas

FIKSAVIMO METAI: 1955 Gegužės mėn.

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Sereikiškių parkas), Pilies kalno pietinėje papėdėje prie įėjimo į kalną.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 4812

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1955 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–36]

SUSIJĘ ASMENYS: Vytautas Daugudis 1955 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko), Pilies kalno pietinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas. Taip pat yra matomas nuotraukoje.

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–36) perkasos 1 praplėtimas prie gynybinės sienos šiaurinės dalies (perkasa 1–1), kuriame buvo surasti palaidojimai, yra įvardijamas kaip "išpjova 1" ir "išpjovos 1 tąsa". Kapas 3 buvo suardytas, todėl jis ataskaitoje nėra minimas. Joje plačiau aprašyti tik kapai 1 ir 2.

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal