VAIZDAI

Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasos 1–2 šiaurinis pjūvis

PAVADINIMAS: Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasos 1–2 šiaurinis pjūvis

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PJŪVIS Šiaurinis pjūvis.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | GYNYBINĖ SIENA Vilniaus Žemutinės pilies gynybinė siena matoma šiauriniame pjūvyje.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | KULTŪRINIS SLUOKSNIS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies kalno pietinė papėdė. 1955 m. aptiktos piet. kalno papėdėje išlikusios sienos rytiniame gale, pietinis šonas, nuo paviršiaus iki 4 m gilumos.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Pranas Kulikauskas

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Sereikiškių parkas), Pilies kalno pietinėje papėdėje prie įėjimo į kalną.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 4868

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1955 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–36]

SUSIJĘ ASMENYS: Vytautas Daugudis 1955 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko), Pilies kalno pietinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas. Taip pat yra matomas nuotraukoje.

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–36, p. 15–19) perkasos 1 praplėtimas prie gynybinės sienos pietinės dalies (perkasa 1–2) įvardijamas kaip "išpjova 2".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal