VAIZDAI

Graužių kapinyno (Kėdainių r.) žirgo kapo detalė

PAVADINIMAS: Graužių kapinyno (Kėdainių r.) žirgo kapo detalė

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPAS | ŽIRGO KAPAS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Pav. 82. Įvijomis ir grandinėlėmis papuoštas arklio viršugalvis (Graužiai, Josvainių vls.).

RŪŠIS: FOTONUOTRAUKOS

FIKSAVIMO METAI: iki 1938

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Graužiai, k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Graužiai

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas, Nr. lent. 82

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: J. Puzino studijos „Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys: (1918–1938 m. Lietuvos proistorinių tyrinėjimų apžvalga)“ iliustracijos

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Graužių kapinyno (Kėdainių r.) žirgo kapo detalė

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Graužių kapinyno (Kėdainių r.) žirgo kapas 15

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Graužių kapinyno (Kėdainių r.) žirgo kapo 18 detalė

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Dvigubas žirgo kapas (Graužiai, Kėdainių r.)

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Įvijomis papuoštas žirgo viršugalvis (Graužiai, Kėdainių r.)

©: : Jonas Puzinas

Atgal