VAIZDAI

Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

PAVADINIMAS: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI | pagal statybines medžiagas | MŪRINIS STATINYS XVIII a. – XIX a. pr. mūrinis statinys.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Puškino parkas, 1955 m. tvarkant parką ir pravedant kanalizaciją parko vakariniu pakraščiu, arčiau Katedros aikštės rytinio tako, buvo aptikta pastato tinkuoti pamatai. Nuotraukoje pastato šiaurės-rytų kampas.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Pranas Kulikauskas

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Sereikiškių parko vakarinė dalis).

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 4875

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1955 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–36]

SUSIJĘ ASMENYS: Bronė Tautavičienė 1955 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko vakarinės dalies) archeologinių tyrimų vadovė.

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–36, p. 40–42) tirta perkasa nėra išskirta, o jos vieta įvardijama kaip "Puškino parko vakarinis pakraštys".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal