VAIZDAI

Mūrinio pastato karnizas Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

PAVADINIMAS: Mūrinio pastato karnizas Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | KARNIZAS XVIII a. pab. – XIX a. pr. mūrinio statinio karnizas.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Puškino parko vakarinis pakraštys. 1955 m. tvarkant parką ir vedant kanalizaciją nuo Pionierių g-vės Pilies kalno link, arčiau katedros aikštės rytin. pakraštyje esančio tako, buvo aptikti tinkuoti pamatai. Atkasant pamatų šiaurės rytų kampą, šiaur. dalyje buvo išlikę karnyzo likučiai, čia matomi iš viršaus.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Pranas Kulikauskas

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Sereikiškių parko vakarinė dalis).

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 4871

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1955 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–36]

SUSIJĘ ASMENYS: Bronė Tautavičienė 1955 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko vakarinės dalies) archeologinių tyrimų vadovė.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–36, p. 40–42) tirta perkasa nėra išskirta, o jos vieta įvardijama kaip "Puškino parko vakarinis pakraštys".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal