VAIZDAI

Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

PAVADINIMAS: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI | pagal statybines medžiagas | MŪRINIS STATINYS XVIII a. – XIX a. pr. mūrinis statinys.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | KARNIZAS XVIII a. – XIX a. pr. mūrinio statinio karnizas. Matomas nuotraukos apatinėje dalyje.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Puškino parkas. 1955 m. tvarkant Puškino parką buvo pravesta kanalizacija arčiau Katedros aikštės rytinio tako. Čia buvo aptikti 18 amž. statinio pamatai, aptinkuoti su karnyzo liekanomis. Šis pastatas yra atžymėtas įvairiuose planuose.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Pranas Kulikauskas

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Sereikiškių parko vakarinė dalis).

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 4872

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1955 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–36]

SUSIJĘ ASMENYS: Bronė Tautavičienė 1955 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko vakarinės dalies) archeologinių tyrimų vadovė.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Mūrinio pastato liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Sereikiškių parko) 1955 m. perkasoje 4

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–36, p. 40–42) tirta perkasa nėra išskirta, o jos vieta įvardijama kaip "Puškino parko vakarinis pakraštys".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal