VAIZDAI

Vilniaus Aukštutinės pilies 1955 m. perkasos, tirtos prie rūmų pietinės sienos rytinio kampo, vakarinis pjūvis

PAVADINIMAS: Vilniaus Aukštutinės pilies 1955 m. perkasos, tirtos prie rūmų pietinės sienos rytinio kampo, vakarinis pjūvis

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PJŪVIS Vakarinis pjūvis.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | STRATIGRAFIJA

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies kalnas. Esančių rytin. gale rūmų griuvėsių pietinės pusės rytinis kampas. 1955 m. tikrinant pamatų gilumą ir konstrukciją buvo pravesta ties išlikusiu laiptų narveliu perkasa. Perkasos vakarinės sienos pjūvis apie 280 cm gil.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Pranas Kulikauskas

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Aukštutinės pilies teritorija (Pilies kalnas).

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 4880

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Aukštutinės pilies 1955 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–36]

SUSIJĘ ASMENYS: Pranas Kulikauskas 1955 m. Vilniaus Aukštutinės pilies archeologinių tyrimų vadovas.

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal