VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Joniškėlis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Pasvalys r. sav.
Joniškėlis ist. vls.

VARIANTAI:
Joniškėlio mt. (1923) Leidinio aprašas P. 31

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 822*+1165 [Kaip velnias žmogui pinigų paskolino]
Vienas neturtingas žmogus norėjo vesti, bet neturėjo vestuvėms pinigų. Išėjo pas svetimus žmones uždarbiauti. Jis eidamas sutiko velnią. Velnias paskolino žmogui pinigų vestuvėms, bet už tai žmogus turėjo velnią į vestuves pakviesti. Žmogus nenorėdamas tokio svečio, pradėjo velniui vardinti, kas dalyvaus jo vestuvėse. Velnias išgirdęs, kad vestuvių muzikantas bus Perkūnas, atsisakė ateiti į vestuves, o skolą paprašė grąžinti miške. Žmogus surinkęs pinigus, nunešė skolą į mišką ir šaukė velnią vardu. Bet iš miško pasigirdo balsas, kad velnią Dundulis nutrenkė.
[Kaip velnias žmogui pinigų paskolino]

BsTB 12 112-30 Sakmė apie laumės juostą
Laumės juosta (vaivorykštė) traukia vandenį iš upių ir marių. Žmonės, kurie toli važiavo geležinkeliu link jos galo, girdėdavo garsą "kliu kliu kliu".
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal