VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Lukštynė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Joniškėlis sen.
Joniškėlis ist. vls.

VARIANTAI:
Lukšinės vs. (1923) Leidinio aprašas P. 31

Atgal