VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Mekšriai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Joniškėlis sen.
Joniškėlis ist. vls.

VARIANTAI:
Mekšrių km. (1923) Leidinio aprašas P. 31

Atgal