VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Stasiukai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Joniškėlis sen.
Joniškėlis ist. vls.

VARIANTAI:
Stasiukų dv. (1923) Leidinio aprašas P. 32

Atgal