VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Pamiškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Pasvalys sen.
Pasvalys ist. vls.

VARIANTAI:
Pamiškių km. (1923) Leidinio aprašas P. 43

SUSIJĘ VAIZDAI:
Kabutis iš Pamiškių kapinyno (Pasvalio r.) kapo 38

Atgal