VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Ragujai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Pasvalys sen.
Pasvalys ist. vls.

VARIANTAI:
Ragujų vs. (1923) Leidinio aprašas P. 43

Atgal