VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Grūžiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vaškai sen.
Joniškėlis ist. vls.

VARIANTAI:
Gružių bk. (1923) Leidinio aprašas P. 31

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Antonimų pora [sesė–brolis]
Tėvo skrynia nepakeliama, brolio žirgas nepavedamas [neužturiamas], sesės kasos nesupinamos. Vainikėlis brolelių skintas, seselių pintas, spilkelėm prismaigstytas.
„Lietuvių kalbos žodynas“ (mįslė)

Antonimų pora [sesė–brolis]
Tėvo skrynia nepakeliama, brolio žirgas nepavedamas [neužturiamas], sesės kasos nesupinamos. Vainikėlis brolelių skintas, seselių pintas, spilkelėm prismaigstytas.
„Antonimų žodynas“ (mįslė)

Gėlės pavadinimas [našlaitė]

Gėlės pavadinimas [našlaitė]

Atgal