VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Maskolija

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vaškai sen.
Pasvalys ist. vls.

VARIANTAI:
Maskolijos km. (1923) Leidinio aprašas P. 43

Atgal