VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Pragalvojai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Akmenė sen.
Akmenė ist. vls.

VARIANTAI:
Pragalvojų km. (1923) Leidinio aprašas P. 145

Atgal