VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Gėpaičiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Naujoji Akmenė sen.
Vegeriai ist. vls.

VARIANTAI:
Giepaičių km. (1923) Leidinio aprašas P. 150

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Padavimas apie Lokavos piliakalnyje (Akmenės r.) nuskendusią pilį
Kalne pilis yra nuskendusi. Iš to kalno išėjusi mergelė prašė, kad išgelbėtų.
[Lokava]

Padavimas apie Lokavos piliakalnį (Akmenės r.)
Ant Lokavos kalno žmogus rado žaltį. Žaltys prašė, iš jo nasrų raktus paimti, bet žmogus pabijojo.
[Lokava]

Padavimas apie Lokavos piliakalnyje (Akmenės r.) nugrimzdusio dvaro vadavimą
Kunigui prisisapnavo, kad Velykų rytą su visais bažnytiniais daiktais eitų ant Lokavos kalno ir išvaduotų dvarą. Bet užmiršo šnypščiuką, kur žvakes gesina. Dvaro neišvadavo.
[Lokava]

Padavimas apie Žagarės piliakalnio - Žvelgaičio kalno (Joniškio r.) atsiradimą
Ant kalno buvo dvaras. Dvaro rūsyje palaidota dvarponio duktė Barbora. Dvaras apneštas kalne.
[Žvelgaitis]

Atgal