VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Klykoliai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Naujoji Akmenė sen.

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Daina [Aš išdainiavau]
Sakmė [Kaip pūkį pririša]
Sakmė [Laumės išardo audeklą]
Sakmė apie laumių pagalbą dirbant

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Pasakojimas apie duoną
Pasakojama apie tai, kokių miltų duoną anksčiau kepdavo.

Pasakojimas apie gegužines
Pasakojama apie gegužinių linksmybes.

Pasakojimas apie kalėdaičius
Pasakojama apie pagrindinį Kūčių vakaro valgį - kalėdaičius.

Pasakojimas apie keltuves
Pasakojama, kaip būdavo keliami jaunieji antrąją vestuvių dieną.

Pasakojimas apie Kūčių valgius
Pasakojama, kokie valgiai būdavo ruošiami Kūčių vakarienei.

Pasakojimas apie lauktuves vestuvininkams
Pasakojama, kas buvo įdedama lauktuvių vestuvininkams važiuojant namo.

Pasakojimas apie Velykų rytą
Pasakojama, kaip buvo švenčiama Velykų rytą.

Pasakojimas apie vestuves bažnyčioje
Pasakojama, kaip per vestuves būdavo važiuojama į bažnyčią.

Pasakojimas apie vestuvių valgius
Pasakojama, kuo vaišinti vestuvininkai.

Pasakojimas apie vestuvių verkavimus
Pasakojama, kaip anksčiau per vestuves verkta.

Pasakojimas apie tautinius rūbus
Pasakojama apie vyrų ir moterų rūbų skirtumus.

Pasakojimas apie vestuvių papročius
Pasakojama apie užduotis jauniesiems per vestuves.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasakojimas apie tautinius rūbus
Pasakojama apie vyrų ir moterų rūbų skirtumus.
Pasakojimas apie tautinius rūbus

Pasakojimas apie vestuvių verkavimus
Pasakojama, kaip anksčiau per vestuves verkta.
Pasakojimas apie vestuvių verkavimus

Pasakojimas apie vestuvių valgius
Pasakojama, kuo vaišinti vestuvininkai.
Pasakojimas apie vestuvių valgius

Pasakojimas apie Velykų rytą
Pasakojama, kaip buvo švenčiama Velykų rytą.
Pasakojimas apie Velykų rytą

Pasakojimas apie vestuvių papročius
Pasakojama apie užduotis jauniesiems per vestuves.
Pasakojimas apie vestuvių papročius

Pasakojimas apie duoną
Pasakojama apie tai, kokių miltų duoną anksčiau kepdavo.
Pasakojimas apie duoną

Pasakojimas apie gegužines
Pasakojama apie gegužinių linksmybes.
Pasakojimas apie gegužines

Pasakojimas apie kalėdaičius
Pasakojama apie pagrindinį Kūčių vakaro valgį - kalėdaičius.
Pasakojimas apie kalėdaičius

Pasakojimas apie keltuves
Pasakojama, kaip būdavo keliami jaunieji antrąją vestuvių dieną.
Pasakojimas apie keltuves

Pasakojimas apie Kūčių valgius
Pasakojama, kokie valgiai būdavo ruošiami Kūčių vakarienei.
Pasakojimas apie Kūčių valgius

Pasakojimas apie lauktuves vestuvininkams
Pasakojama, kas buvo įdedama lauktuvių vestuvininkams važiuojant namo.
Pasakojimas apie lauktuves vestuvininkams

Daina V 533 [Aš išdainiavau]
Ji išdainavo visas daineles. Ji išdainuos pavasarį, žalias rūtas sėdama. Kai dainiavo, kur girdėjosi? Klaipėdėlėj girdėjosi. Kas girdėjo kas negirdėjo – jauni berneliai girdėjo, bėrus žirgus šerdami.
Tekstas redaguotas V 533 [Aš išdainiavau]

Daina V496 [Šviesi naktis mėnesiena]
Tetaiso žirgas kojas į kelią. Sustojęs prie vartų, tesumuša koja, kad išeitų mergelė. Išėjusi klausinėjo, kur žirgas padėjo bernelį: ar nuskendo, ar nuplaukė, ar su kita suderėjo. Bernelis pasiliko Vilniaus mieste aukso žiedą beperkąs, šilkų kuską bederąs.
Šviesi naktis mėnesiena

Atgal