VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Rimšiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Papilė sen.
Papilys ist. vls.

VARIANTAI:
Rimšių km. (1923) Leidinio aprašas P. 41

Atgal