VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Degėsiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Guostagalis sen.
Vaškai ist. vls.

VARIANTAI:
Degesių km. (1923) Leidinio aprašas P. 56

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapas 12 Degėsių senkapis pirmą kartą tyrinėtas 1949 m. Tuo metu Degėsių kaimas priklausė Pasvalio rajonui.
Degėsių kapinynas (Pakruojo r.) 1949 m. Degėsių kaimas, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Degėsių kapinynas (Pakruojo r.) 1949 m. Degėsių kaimas, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Kalavijas Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kape 6 1949 m. Degėsių kaimas, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Degėsių kapinynas (Pakruojo r.) 1949 m. Degėsių kaimas, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Ietigalis Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kape 4 1949 m. Degėsių kaimasa, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Diržo liekanos Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kape 11 1949 m. Degėsių kaimas, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapas 10 1949 m. Degėsių kaimas, kuriame yra kapinynas, priklausė Pasvalio rajonui.
Degėsių kapinynas (Pakruojo r.)

SUSIJĘ VAIZDAI:
Žvangučiai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Smeigtukai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) Radimvietė
Radiniai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) Radimvietė
Atsitiktiniai radiniai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) Radimvietė
Įvijinė apyrankė ir įvijos iš Degėsių kainyno (Pakruojo r.) kapo 11
Kryžiniai smeigtukai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapų 12 ir 13
Yla ir kryžinis smeigtukas iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 13
Įvijinė apyrankė iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) perkasos B
Monetos iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) perkasos A
Žiediniai smeigtukai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapų 4 ir 7
Yla ir peiliai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) perkasos C
Peilis ir smeigtukas iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 3
Kryžinis smeigtukas iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 3
Ietigaliai ir kalavijas iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapų 4 ir 6
Dirbiniai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 8
Lokio ilties kabutis iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 8
Karoliai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 1
Karoliai, žiedas ir vinis iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) kapo 1
Ietigaliai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Kaltas ir peilis iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Pasaginės segės iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Plokštinės segės iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Pasaginė segė iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Apyrankė platėjančiais galais iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Apyrankė platėjančiais galais iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Įvijos iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Įvijos iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.) perkasos A
Įvijos iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Žiedai iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Diržo apkalai ir plokštelė iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Pentinis kirvis iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Kiaurakryžmis smeigtukas iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Kryžinių smeigtukų pora, sujungta grandele, iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)
Įvijinė apyrankė iš Degėsių kapinyno (Pakruojo r.)

Atgal