VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Daugirdai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Ariogala sen.
Girkalnis ist. vls.

VARIANTAI:
Daugirdavos dv. (1923) LAV 199

SUSIJĘ VAIZDAI:
Naujojo bronzos amžiaus radinių lentelė Daugirduva, Girkalnio valsč. (nr. 10)
Bronziniai ietigaliai
Bronziniai įmoviniai kirviai „Daugirdava“.
Dirbiniai iš įvairių radimo vietų Rastas vienas ietigalis.

Atgal