VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Pietariai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marijampolė sen.
Šumskai ist. vls.

VARIANTAI:
Pietarių (Kvietiškio, Vekeriot.) km. (1923) Leidinio aprašas P. 141

SUSIJĘ VAIZDAI:
Senojo bronzos amžiaus radinių lentelė Pieterių km., Marijampolės valsč. (nr. 10)
Bronzos amžiaus radiniai
Dirbiniai iš įvairių radimo vietų Rasta atkraštinio kovos kirvio dalis.

Atgal